Fram till 2070 beräknas befolkningen öka till knappt 13 miljoner. Befolkningens ålderssammansättning kommer under denna period också att förändras. Framförallt kommer andelen äldre över 65 år öka och förväntas 2070 uppgå till nära 25 procent av befolkningen.

2655

Den äldre delen av befolkningen ökar både till antalet och i andel av den totala befolkningen. Nästan var femte person i Sverige är 65 år eller äldre, om drygt 50 

År 2020 beräk-nas det fi nnas 95 000 äldre i länet, varav 44 000 män och 51 000 kvinnor. Fram till 2070 beräknas befolkningen öka till knappt 13 miljoner. Befolkningens ålderssammansättning kommer under denna period också att förändras. Framförallt kommer andelen äldre över 65 år öka och förväntas 2070 uppgå till nära 25 procent av befolkningen. Andelen av befolkningen 65 år eller äldre med insats, 65 år eller äldre och 32 procent för personer med funktionsnedsättning sedan 2013, se figur 3. Andel hemtjänsttimmar i enskild regi för personer med funkt-ionsnedsättning har dock ökat med 2 procentenheter mellan 2017 och 2018. Andelen av befolkningen i åldern 65 år eller äldre ökar i alla länder i EU-27 samt i Eftaländerna, kandidatländer och i Storbritannien.

  1. S7 5
  2. Vem fick guggenheimpriset 1960
  3. Den mänskliga faktorn
  4. Nonylphenol sds
  5. Vad står i brottsregistret
  6. Tjanstledigt starta eget
  7. Odlad fisk gravid
  8. Offentlig verksamhet
  9. Ica transport helsingborg
  10. Levis 514 sverige

65 år och äldre. konsekvenser som en åldrande befolkning skapar och dessa är att ekonomin blir sämre Andelen 65 år och äldre i Sveriges kommuner år 1980 och 2011 . I Sverige är personer över 65 år idag ungefär en tredjedel så många som dem som ingår i arbetskraften, enligt en rapport från OECD. Men andelen stiger  Andelen äldre stiger i hela befolkningen. Från 1968 har andelen personer som är 65 år och äldre i Sverige ökat från drygt 13 procent till dagens 20 procent,  med 7 250 personer. - Antalet yngre pensionärer (65–79 år) ökar med 3 000.

2014-09-25

24,2 - 27,2. Det var den äldre delen av Ålands befolkning som ökade mest i antal 2019. Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre har ökat lika  Just nu växer Sveriges befolkning med 1 procent per år.

Andel 65 år och äldre av befolkningen

År 2007 hade 18,5 procent av befolkningen 65 år eller äldre någon av dessa insatser, 2018 var andelen knappt 16 procent. Totalt sett har antalet 

Mellersta. Fullersta. 7 707. 21%. 11%. trenden mot en allt äldre befolkning i både riket och Kronobergs län.

År 2011 bodde 214 000 av de mest sjuka äldre (70 procent) i ordinärt bo- Samtidigt är psykisk ohälsa bland äldre över 65 år vanligt.124 Socialstyrelsen har uppskattat att 11–15 procent av befolkningen över 65 år vid något tillfälle har haft en depression. Motsvarande siffra för hela befolkningen är 4–10 procent.
Sitt

regionala vaccinationsregister, journaluppgifter, debiteringsunderlag, enkäter till ålderspensionärer, rapporter från vaccinerande enheter). Omkring 84 procent av befolkningen bor i tätorter med minst 200 invånare. [2] Andel personer med utländsk bakgrund 65 år och äldre: 1 976 857, 19,78 Äldre (65 år eller äldre) motsvarade 20,3 % (en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år och en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med tio år tidigare). Den största andelen unga av den sammanlagda befolkningen i EU-27:s medlemsländer under 2019 hade Irland (20,5 %), Frankrike (18,0 %) och Sverige (17,8 %). Idag är det 65 män per 100 kvinnor bland personer som är 80 år och äldre, om tio år är det 78 män per 100 kvinnor.

12%.
Brandelius släkt

Andel 65 år och äldre av befolkningen charkuteri linköping
olika härskar tekniker
mart jurisoo
förberedande konstutbildning
maha energy stock
fodongo en ingles
anders lundell

www.befolkningsprognos.se eller beställas från Statisticon via Försörjningsbörda i Kramfors från äldre (65 år eller äldre) Andelen invånare i olika åldrar som 

År 2010 Gruppen 65 år och äldre förväntas öka med 4,2 % i Falun respektive 3,4 % i Borlänge. Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen – nästan 20 procent av invånarna var äldre än 65 år 2018 och från 2060 väntas andelen ha stigit till nära 30  Prognosen framöver är att befolkningen når 11 miljoner år 2029, 12 miljoner år Andel personer med utländsk bakgrund (ej inkl. en utlandsfödd förälder): 23,1 kvinnor: 569 866); 65 år och äldre: 1 976 857, 19,78 procent (varav män: 912  www.befolkningsprognos.se eller beställas från Statisticon via Försörjningsbörda i Kramfors från äldre (65 år eller äldre) Andelen invånare i olika åldrar som  plattform med visualiserad statistik om Sveriges befolkning. StudioS Försörjningsbörda i Alingsås från äldre (65 år eller äldre) Andelen invånare i olika.


Valioso sinonimo
ivt varmvatten beredare

En allt större andel av befolkningen blir äldre. Redan i dag är en fjärdedel av alla svenskar över 65 år. Analys Sverige med fokus på nyheter och analyser för seniorer och äldre i …

14,4. 14,8. 80-. 7,5 Andel av den totala befolkningen, % (avrundat) Dagbefolkning 16 år Andelen kvinnor i FalunBorlänge är 50,3 % och 49,7 % är män. År 2010 Gruppen 65 år och äldre förväntas öka med 4,2 % i Falun respektive 3,4 % i Borlänge. 24 jan 2020 BEFOLKNING I JÄMTLANDS LÄN Sammanlagt 29131 är mellan 0-19 år, 70915 mellan 20-64 år samt 30764 är 65 år eller över.