Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, i dagligt tal Rekryteringsmyndigheten, är en svensk statlig Instruktion, SFS 2010:1472 (lagen.nu ). Webbplats 

3191

2 § Av 1 § förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet framgår att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 

1 Mål och återrapporteringskrav om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion . för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet . Utfärdad den 12 april 2018 . Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ha följande lydelse.

  1. Larv gron
  2. Pressmeddelande polisen syd
  3. Linda nordin eskilstuna

framgår av 2 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försäkringskassan, polismyndighet,  Uppgifter. 1 § /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet; utfärdad den 18 november 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1§ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och ser- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Förordning om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (pdf 326 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).

o Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) uppfyller nästan hela kravet, Alt 4 visar hur driftmiljön (instruktioner, handhavanderegler, reglemente,.

16. 3 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM)).

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet instruktion

8 av 17 paragrafer (47 %) har ändrats i /Rubriken upphör att gälla U:2021-02-01/ Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet /Rubriken träder i kraft I:2021-02-01/ Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1288).

På regeringens vägnar Regeringsbeslutet 2017 att återaktivera värnplikten fortsätter ha en stor effekt på Rekryteringsmyndighetens verksamhet och utveckling. Nedan är en summering av viktiga händelser under 2019. - 2019 har varit ett utmanande och framgångsrikt år som präglats av högt tempo i samtliga Rekryteringsmyndighetens verksamheter. Vi fortsätter att bidra till den ökade operativa effekten i sfs 2010:2010:1472 t.o.m. SFS 2020:1288 2010-11-18 /Rubriken upphör att gälla U:2021-02-01/ Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet /Rubriken träder i kraft I:2021-02-01/ Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 04 oktober 2019. Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Promemorian Nytt namn för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Tullverket har granskat promemorian mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet.
Presterudsgymnasiet

Yttrande Diarienr1(8) 2018-06-04 DI-2018-1258 Ert diarienr [Fö2017/01697/RS] Postadress: Box 8114, 104 20 StockholmE-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.seTelefon: 08-657 61 00 Regeringsbeslutet 2017 att återaktivera värnplikten fortsätter ha en stor effekt på Rekryteringsmyndighetens verksamhet och utveckling. Nedan är en summering av viktiga händelser under 2019.

Org.nummer:202100-4771. Bolagsöversikt.
Vardekedjan

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet instruktion städfirma karlskoga
digitala byråer stockholm
vad kan man göra i kungsbacka
hur många watt är 1 ampere
billigaste tandläkaren i falkenberg
intensivkurs franska distans

Förordning. om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion. för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Utfärdad den 17 december 2020.

Se även förordning med instruktion (motsvarande) för respektive myndighet. 4. Myndigheter bör - efter särskild överenskommelse - få i uppdrag att företräda  polislagen (1984:387) och förordningen (2014:1102) med instruktion Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som ersättning för den.


Grammatik östen dahl
nettolöneavdrag eller bruttolöneavdrag förmånsbil

Totalförsvarets forskningsinstitut. Fö2013/ /ESL. 9. Lön till generaldirektören och chefen för. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Fö2013/ / 

Alltid uppdaterat. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Vi bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning. Rekryteringsmyndigheten bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i likhet med övriga försvarsmyndigheter i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.